Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią w sposób kompleksowy.

W ramach ZIP uczelnia rozwija działania w czterech głównych modułach:

  • programów kształcenia
  • podnoszenia kompetencji studentów
  • studiów doktoranckich
  • zarządzania uczelnią

CKC UW brało udział w przygotowaniu projektu oraz aktywnie uczestniczy w kolejnych etapach jego realizacji. Więcej informacji na ten temat w aktualnościach na stronie głównej.