Group 2 Created with Sketch.

Usługi cyfrowe

Wspieramy cyfryzację uczelni, zapewniając usługi dostosowane do potrzeb uniwersyteckiej administracji, kadry dydaktycznej i studentów/ -ek. Współpracujemy z wydziałami i jednostkami, zespołami badawczymi i projektowymi oraz poszczególnymi członkami/-kiniami społeczności UW.


Jak działamy?

Naszym celem jest nie tylko technologiczne wspieranie multidyscyplinarnych badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej, ale także aktywna działalność na rzecz upowszechniania narzędzi cyfrowych oraz nowych technologii w nauce, edukacji, kulturze i życiu społecznym. Tworzymy profesjonalny zespół złożony z ekspertów i ekspertek o bardzo zróżnicowanych kompetencjach: informatyków i programistów, grafików/-czek i webdesignerów, specjalistów/-tek od komunikacji, nowoczesnej dydaktyki i humanistyki cyfrowej. Realizujemy projekty we własnym zakresie lub w bliskiej współpracy z partnerami – od etapu opracowywania koncepcji, przez skuteczną, kompleksową realizację działań, wraz z nieustannym wsparciem technicznym, po upowszechnianie i promocję rezultatów projektów, a następnie wsparcie w ich długotrwałym utrzymaniu.

Nasze usługi

  • Cyfrowe repozytoria i archiwa – projektujemy serwisy zgodne z najważniejszymi standardami tworzenia, przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych i zasobów cyfrowych. Korzystamy z narzędzi free and open source, zawsze dbamy o wdrożenie API i OAI-PMH i działamy zgodnie z polityką otwartego dostępu do wiedzy i zasobów. Współpracujemy zarówno z jednostkami uniwersyteckimi, jak partnerami zewnętrznymi.
  • Bazy danych – projektujemy i budujemy bazy danych odpowiadając na specyficzne potrzeby naszych partnerów. Mogą być one wykorzystywane zarówno do gromadzenia, jak i do zaawansowanego przetwarzania danych. Tworzymy także elektroniczne inwentarze zasobów, które mogą być wykorzystywane przez muzea czy archiwa.
  • Ogólnouniwersyteckie szablony stron WWW – zaprojektowane przez nas szablony pozwalają na uproszczenie procesu tworzenia publicznej przestrzeń w sieci. Można je dostosowywać do indywidualnych potrzeb i wypełniać unikatową treścią. Więcej informacji tutaj.
  • Przygotowywanie materiałów audiowizualnych – w naszych pracowniach nagrywamy i opracowujemy filmy szkoleniowe, dokumentalne i reklamowe oraz wywiady. Materiały te mogą być następnie wykorzystywane w procesie dydaktycznym lub w celach promocyjnych.
  • Wykonywanie zdjęć i filmów z dronów – dysponujemy uprawnieniami i sprzętem pozwalającym na wykonywanie dokumentacji z wykorzystaniem dronów. Mamy także doświadczenie w wykorzystywaniu tego typu materiałów w badaniach obiektów zabytkowych.

Wybrane realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami realizowanych przez nas projektów dostępnymi w portfolio:

Group Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.