Group 2 Created with Sketch.

WebArch

WebArch to projekt naukowo-edukacyjny działający w ramach Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Jego głównym celem jest gromadzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie profesjonalnej archiwizacji sieci oraz zaawansowanych prac w ramach istniejących archiwów sieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasobu historycznego polskiej domeny narodowej.


O inicjatywie

Głównym celem WebAarch jest gromadzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie profesjonalnej archiwizacji sieci oraz zaawansowanych  prac nad istniejącymi archiwami sieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasobu historycznego polskiej domeny narodowej.

WebArch UW to jedyna polska inicjatywa instytucjonalna w dziedzinie archiwizacji sieci.

Szczegółowe zadania projektu to:

 • monitorowanie i upowszechnianie najnowszych metod archiwizacji i pracy z archiwami internetowymi,
 • wspieranie archiwizacji, pozyskiwania i analizy archiwalnych zasobów sieci w badaniach humanistycznych i społecznych, a także w działalności instytucji kultury, organizacji pozarządowych i mediów,
 • promowanie umiejętności korzystania z mediów w zakresie ochrony treści cyfrowych,
 • dokumentowanie i badanie dziejów polskiej domeny narodowej.

W ramach programu IDUB przygotujemy internetowy korpus danych z dawnej polskiej sieci (1996-2001) oraz narzędzia do pracy z tymi zasobami w obszarach humanistycznych i społecznych.

Zapraszamy badaczy i instytucje do współpracy w zakresie pracy z archiwami sieciowymi oraz archiwizacji aktualnych zasobów sieciowych dla celów badawczych i obywatelskich. Skontaktuj się z nami bezpośrednio, jeśli chcesz wykorzystać archiwa internetowe lub metody archiwizacji internetowej w swoich badaniach.

Źródła

 • Archiwizacja Webu – przewodnik – (NARA, tłum. Marzena Marcinek) pobierz plik
 • Zalecenia wobec archiwizacji oprogramowania: formaty (Biblioteka Kongresu, tłum. Marcin Wilkowski) pobierz plik
 • Wytyczne NARA w zakresie zarządzania archiwami sieciowymi (NARA, tłum. Marcin Wilkowski) pobierz plik 
 • Słowniczek archiwalny (Biblioteka Kongresu: Program Archiwizacji Webu, tłum. Marcin Wilkowski) pobierz plik 
 • Zabezpiecz swoje dane badawcze (The Programming Historian, tłum. Beata Starosta, Maja Starosta) pobierz plik
 • Tworzenie stron internetowych przystosowanych do archiwizacji (Biblioteka Kongresu, tłum. Joanna Pawliczak) pobierz plik 
 • Wykorzystanie archiwów Webu w badaniach — wprowadzenie – oprac. Marcin Wilkowski na podstawie podręcznika J. Nielsen Using Web archives in research (2016, CC BY-NC-SA) pobierz plik
 • Twarc: archiwizacja Twittera dla wszystkich – oprac. Marcin Wilkowski pobierz plik

 

 

 

 

Kontakt:

Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.