Group 2 Created with Sketch.

E-learning

Wspieramy włączanie narzędzi cyfrowych do dydaktyki akademickiej, wspomagając tym samym rozwój nowoczesnych form nauczania na Uniwersytecie Warszawskim.


Platformy e-learningowe

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój i utrzymanie ogólnouniwersyteckich platform e-learningowych. Służą one całej społeczności akademickiej: studentom/-kom, doktorantom/-kom i pracownikom/-czkom administracji. Nasze platformy mogą być wykorzystywane zarówno do prowadzenia zajęć dla studentów (Kampus 1 i Kampus 2), jak i organizowania egzaminów oraz zaliczeń pisemnych (Kampus-egzaminy), egzaminów rekrutacyjnych (Kampus-rekrutacja), czy realizowania szkoleń i warsztatów dla pracowników Uniwersytetu (Kampus-pracownik).

Wsparcie

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas projektowania, wdrażania i realizowania zajęć e-learningowych. Prowadzimy szkolenia dla pracowników/-czek Uniwersytetu, dotyczące korzystania z e-learningu w codziennej pracy dydaktycznej. Obejmują one zarówno metodyczne, jak i techniczne aspekty przygotowywania i prowadzenia zajęć internetowych. Więcej informacji w dziale Szkolenia i warsztaty.

Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące zajęcia online do skorzystania z konsultacji na temat zajęć, egzaminów i zaliczeń prowadzonych na platformach Kampus, które uruchomiliśmy z myślą o kadrze dydaktycznej UW.  Konsultacje odbywają się online na Google Meet od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14:30. Prowadzą je ekspertki e-learningowe z zespołu ds. dydaktyki i szkoleń Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Formularz rezerwacji terminu konsultacji jest dostępny pod adresem: http://konsultacje.ckc.uw.edu.pl (wymagane zalogowanie się kontem CAS – login i hasło jak do USOSWeb).

Prowadzimy także Helpdesk, który na bieżąco wspiera wykładowców/-czynie, egzaminatorów/-ki, studentów/-ki i pracowników/-czki administracji korzystających z platform Kampus. By z niego skorzystać wystarczy napisać na adres: pomoc-ckc@uw.edu.pl.

Opracowaliśmy także przewodniki po administrowanym przez nas środowisku e-learningowym, dopasowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców: Niezbędnik prowadzącego, Niezbędnik egzaminatora, Niezbędnik koordynatora i Niezbędnik studencki.

Współpraca

Chętnie współpracujemy z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą, między innymi w ramach sojuszu 4EU+. Od początku naszego istnienia prowadzimy lub wspomagamy projekty e-learningowe finansowane między innymi z budżetu państwa czy z funduszy unijnych (badania, kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Naszymi kompetencjami i zasobami wspieramy zewnętrzne instytucje: organizatorów olimpiad naukowych (Filmoteka Narodowa, Polskie Towarzystwo Fizyczne), Biuro Edukacji m. st. Warszawy czy Szkołę Edukacji PAFW i UW.

Nasze serwisy

  • Kampus 1 – platforma e-learningowa przeznaczona do prowadzenia zajęć zdalnych na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych. Znajdują się na niej również: szkolenie BHP dla studentów I roku, szkolenie biblioteczne oraz testy poziomujące z języków obcych.
  • Kampus 2 – dodatkowa, siostrzana platforma e-learningowa przeznaczona do prowadzenia zajęć zdalnych.
  • Kampus-egzaminy – platforma służąca do prowadzenia jednoczesnych pisemnych egzaminów zdalnych, również w bardzo dużych grupach studenckich.
  • Elearning.uw.edu.pl – serwis integrujący platformy K1, K2 i KE – studenci i wykładowcy mają podgląd wszystkich zajęć i egzaminów z platform Kampus.
  • Kampus-rekrutacja – platforma wykorzystywana do przeprowadzania zdalnych pisemnych egzaminów na studia II stopnia.
  • Kampus-pracownik – na tej platformie prowadzone są zapisy na szkolenia pracownicze, m.in. w ramach programu ZIP.
  • Kampus-projekty – platforma przeznaczona do zdalnego prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji w ramach przedsięwzięć komercyjnych, projektowych, i/lub przeznaczonych dla osób spoza UW.

Group Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.