W ramach tego przedsięwzięcia Uczelnia wzbogaci się o 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu jej funkcjonowania w zakresie administracyjnym i dydaktycznym. Są to m.in.:

  • e-rekrutacja kandydatów na studia (system IRK) jako usługa w chmurze oraz moduł wspierający mobilność studentów i pracowników,
  • aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW z funkcjonalnością USOSweb (internetowym Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studentów), udostępniającą plany zajęć, oceny, ankiety, zapisy na zajęcia itp.
  • uniwersytecki system e-portfolio oraz elektroniczne formularze i wnioski,
  • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu, dobudowany do istniejącej platformy e-learningowej,
  • platforma edukacyjna UW,  popularyzująca naukę i wspierająca współpracę uczelni ze szkołami średnimi,
  • e-wypożyczalnia (zawierająca 10 tys. zdigitalizowanych publikacji,
  • wirtualne laboratoria komputerowe (m.in. do prowadzenia badań na odległość).

„e-UW” to wspólne przedsięwzięcie CKC UW oraz Wydziałów: Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Zarządzania. CKC UW jest koordynatorem projektu, a także odpowiada za zadania związane z e-learningiem. Więcej informacji na temat wprowadzanych e-usług w aktualnościach na stronie głównej.