Group 2 Created with Sketch.

Administracja UW

Swoje działania kierujemy do pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.


Platforma Kampus-pracownik

Kampus-pracownik to platforma e-learningowa dedykowana pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywają się na niej kursy i szkolenia adresowane do kadry uniwersyteckiej, udostępniane są materiały szkoleniowe, prowadzone są bilanse kompetencji oraz zapisy na szkolenia oferowane przez Biuro Spraw Pracowniczych UW.

Szkolenia i helpdesk

Regularnie realizujemy szkolenia dotyczące wykorzystania platform Kampus, korzystania z narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych oraz zagadnień związanych z prowadzeniem projektów cyfrowych. Informacje o najbliższych kursach, tematach zajęć oraz możliwości organizacji odrębnych szkoleń dostępne są w zakładce Szkolenia i warsztaty. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod adresem pomoc-ckc@uw.edu.pl działa także nasz Helpdesk, w ramach którego pomagamy we wszystkich sprawach dotyczących użytkowania platform Kampus. Więcej informacji na stronie Helpdesk.

Usługi cyfrowe

Zapewniamy usługi cyfrowe dopasowane do specyficznych potrzeb uniwersyteckich wydziałów i jednostek oraz zespołów badawczych i projektowych. Projektujemy bazy danych, repozytoria i archiwa cyfrowe, a także opracowujemy materiały audiowizualne i graficzne. Więcej informacji w zakładce Usługi cyfrowe.

Granty i projekty cyfrowe

Mamy szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia i realizowania projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, które umożliwia nam kompleksowe wsparcie na każdym etapie pracy nad grantem. Możemy pomóc zarówno w przygotowaniu wniosku i konsultowaniu zakładanych rozwiązań, jak i brać udział we wspólnej pracy nad samym dokumentem. Pomożemy przygotować budżet i harmonogram grantu w zakresie prac informatycznych, a następnie możemy zaangażować się w każdy etap jego realizacji. Kluczowym elementem naszych działań jest zawsze utrzymanie efektów projektu po zakończeniu jego finansowania ze środków grantowych. Więcej informacji w zakładkach Humanistyka cyfrowa oraz Usługi cyfrowe.

Ogólnouniwersyteckie szablony stron WWW

Szablony uniwersyteckich stron internetowych pozwalają w prosty sposób stworzyć publiczną przestrzeń w sieci – na potrzeby uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, zespołu naukowego, upowszechniania badań naukowych, projektu lub innych aktywności prowadzonych na UW. Szablony można dostosować do indywidualnych potrzeb i wypełnić unikatową treścią.

Oferujemy dwa szablony zróżnicowane pod względem potencjalnych elementów składowych i rozwiązań wizualnych. Zapewniamy, że zastosowane w nich elementy graficzne i układ stron są spójne z identyfikacją graficzną Uniwersytetu Warszawskiego oraz zgodne ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). Więcej informacji tutaj.

Group 8 Created with Sketch. Artboard 4 Created with Sketch.