Group 2 Created with Sketch.

O CKC UW

Realizujemy i wspieramy działania związane z e-nauczaniem i humanistyką cyfrową, zapewniamy usługi cyfrowe i koordynujemy udział UW w krajowych i międzynarodowych sieciach zaangażowanych w wykorzystywanie technologii cyfrowych.


Centrum Kompetencji Cyfrowych UW funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2018 roku. Nasza jednostka powstała w wyniku połączenia Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW) i Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW (LaCH UW). Łączy siły oraz doświadczenie obu tych podmiotów.

Misja

Włączamy się w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promujemy wykorzystywanie nowych technologii w działaniach dydaktycznych i administracyjnych uczelni. Dajemy wsparcie priorytetowym obecnie multidyscyplinarnym kierunkom badań, które zakładają między innymi wykorzystanie na szeroką skalę technologii informatycznych w humanistyce.

Naszą misją jest:

 • odpowiedź na nowe wyzwania dydaktyczne stojące przed uniwersytetem,
 • wsparcie technologiczne projektów naukowych, dydaktycznych i infrastrukturalnych,
 • działania na rzecz otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych i naukowych,
 • rozwój nowoczesnych narzędzi badawczych i dydaktycznych,
 • działania eksperckie z zakresu e-nauczania i humanistyki cyfrowej.

 

Działania

Nasze prace koncentrują się na zastosowaniu narzędzi cyfrowych w działalności dydaktycznej i naukowej UW. Wspieramy inicjatywy ogólnouniwersyteckie i wydziałowe, współpracujemy również z innymi jednostkami naukowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami trzeciego sektora, także na poziomie międzynarodowym.

Swoją misję i zadania realizujemy przez:

 • dzielenie się kompetencjami oraz udostępnianie narzędzi i pracowni cyfrowych,
 • tworzenie zaplecza eksperckiego dla projektów cyfrowych, w szczególności z zakresu humanistyki oraz nowoczesnej dydaktyki, w szczególności e-nauczania,
 • prowadzenie działań dydaktycznych i warsztatowych, w tym z użyciem metod cyfrowych (e-nauczanie),
 • zapewnienie koordynatorów przedsięwzięć ogólnouczelnianych w zakresie zadań CKC UW,
 • tworzenie, utrzymywanie, rozbudowę oraz udostępnianie narzędzi i platform informatycznych,
 • współpracę z innymi jednostkami UW, z zespołami badawczymi, grantowymi, dydaktycznymi i projektowymi, pracownikami UW oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • udział w międzynarodowych sieciach badawczych, organizacjach i konsorcjach.

Regulamin CKC UW

Rada CKC UW

Raport z działalności 2022

Raport z działalności 2021

Raport z działalności 2020

Group Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.