Group 2 Created with Sketch.

Wykładowcy i doktoranci UW

Nasze działania adresowane są do wykładowców/-czyń i doktorantów/-ek reprezentujących wszystkie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.


O platformach Kampus

Na Uniwersytecie Warszawskim dostępne jest ogólnouniwersyteckie środowisko platform e-learningowych Kampus administrowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Na platformach można prowadzić zajęcia dla studentów/-ek i doktorantów/-ek (Kampus 1 i Kampus 2), przeprowadzać zaliczenia i egzaminy pisemne (Kampus-egzaminy), organizować egzaminy wstępne na studia II stopnia (Kampus-rekrutacja) czy zapisy na szkolenia pracownicze oraz kursy dla pracowników/-czek UW (Kampus-pracownik). Serwis E-learning UW integruje dane z platform K1, K2 i KE, umożliwiając podgląd wszystkich zajęć i egzaminów z wymienionych platform.

Na naszych platformach e-learningowych można m.in.:

  • udostępniać studentom materiały dydaktyczne (pliki, linki itp.),
  • dodawać ogłoszenia,
  • prowadzić fora dyskusyjne,
  • weryfikować wiedzę za pomocą zadań otwartych i zamkniętych.

Platformy są zintegrowane z USOS-em, dzięki czemu ani studenci, ani wykładowcy nie muszą zakładać na nich nowych kont użytkownika – wystarczy logowanie numerem PESEL i hasłem do USOS. Dzięki tej integracji w prosty sposób ściąga się na platformę listę zapisanych w USOS studentów, eksportuje oceny lub zarządza grupami zajęciowymi.

Niezbędnik prowadzącego

Kurs Niezbędnik prowadzącego” to samouczek umożliwiający szybkie przygotowanie zajęć na platformach Kampus 1 i Kampus 2. Poza informacjami dotyczącymi przygotowania kursu znajdują się tam także wskazówki dotyczące podstawowych funkcji platformy, umieszczania materiałów, komunikacji ze studentami, a także screenshoty i tutoriale wideo. Kurs jest na bieżąco aktualizowany, a dostęp do niego wymaga zalogowania się danymi takimi jak do USOSa.

Niezbędnik egzaminatora

Z kolei „Niezbędnik egzaminatora” zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania egzaminu lub zaliczenia pisemnego na platformie Kampus-egzaminy. Kurs jest na bieżąco aktualizowany, a dostęp do niego wymaga zalogowania się danymi takimi jak do USOSa.

Jak uruchomić zajęcia na platformach Kampus?

  • Zgłoś swoje zajęcia zdalne tutaj. Żeby wypełnić formularz, musisz zalogować się na platformie swoim numerem PESEL i hasłem USOS.
  • Poczekaj na utworzenie Twojego kursu. Uruchomimy go w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Kursy tworzone są sukcesywnie, zgodnie z kolejnością zamówień. O utworzeniu kursu poinformujemy Cię drogą e-mailową. Dostęp do kursu otrzymasz tylko Ty – sam/sama decydujesz o tym, kiedy umieścić materiały i wpuścić studentów na zajęcia.
  • Skorzystaj z kursu „Niezbędnik prowadzącego”. Znajdują się w nim instrukcje korzystania z platformy. Zachęcamy również do zapoznania się z ulotką Dobre E-zajęcia, zawierającą dobre praktyki w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć zdalnych.

Plik PDF Dobre E-zajęcia

Szkolenia i helpdesk

Regularnie realizujemy szkolenia dotyczące wykorzystania platform Kampus, korzystania z narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych oraz zagadnień związanych z prowadzeniem projektów cyfrowych. Informacje o najbliższych kursach, tematach zajęć oraz możliwości organizacji odrębnych szkoleń dostępne są w zakładce Szkolenia i warsztaty. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod adresem pomoc-ckc@uw.edu.pl działa także nasz Helpdesk, w ramach którego pomagamy we wszystkich sprawach dotyczących użytkowania platform Kampus. Więcej informacji na stronie Helpdesk.

Granty i projekty cyfrowe

Mamy szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia i realizowania projektów z zakresu humanistyki cyfrowej, które umożliwia nam kompleksowe wsparcie na każdym etapie pracy nad grantem. Możemy pomóc zarówno w przygotowaniu wniosku i konsultowaniu zakładanych rozwiązań, jak i brać udział we wspólnej pracy nad samym dokumentem. Pomożemy przygotować budżet i harmonogram grantu w zakresie prac informatycznych, a następnie możemy zaangażować się w każdy etap jego realizacji. Kluczowym elementem naszych działań jest zawsze utrzymanie efektów projektu po zakończeniu jego finansowania ze środków grantowych. Więcej informacji w zakładce Humanistyka cyfrowa.

Usługi cyfrowe

Zapewniamy usługi cyfrowe dopasowane do specyficznych potrzeb zespołów badawczych i projektowych czy jednostek uniwersyteckich. Projektujemy bazy danych, repozytoria i archiwa cyfrowe, a także opracowujemy materiały audiowizualne i graficzne. Więcej informacji w zakładce Usługi cyfrowe.

Ogólnouniwersyteckie szablony stron WWW

Szablony uniwersyteckich stron internetowych pozwalają w prosty sposób stworzyć publiczną przestrzeń w sieci – na potrzeby uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, zespołu naukowego, upowszechniania badań naukowych, projektu lub innych aktywności prowadzonych na UW. Szablony można dostosować do indywidualnych potrzeb i wypełnić unikatową treścią.

Oferujemy dwa szablony zróżnicowane pod względem potencjalnych elementów składowych i rozwiązań wizualnych. Zapewniamy, że zastosowane w nich elementy graficzne i układ stron są spójne z identyfikacją graficzną Uniwersytetu Warszawskiego oraz zgodne ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). Więcej informacji tutaj.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID) finansuje co roku najciekawsze innowacyjne projekty, wzbogacające dorobek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wspieramy realizację tych projektów: zapewniamy realizatorom przestrzeń na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej, wsparcie w projektowaniu metodycznym zajęć zdalnych oraz przygotowywanie materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.). Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne inicjatywy związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce uniwersyteckiej.

 

Group 8 Created with Sketch. Artboard 4 Created with Sketch.