Group 2 Created with Sketch.

Instytucje i NGO

Współpracujemy z instytucjami kultury i dziedzictwa oraz organizacjami pozarządowymi. Uczestniczymy we wspólnych projektach, prowadzimy lub współprowadzimy warsztaty i konsultujemy wdrażane przez partnerów rozwiązania.


Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i osoby, które chcą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji nowatorskich przedsięwzięć z zakresu e-nauczania i humanistyki cyfrowej. Naszym celem jest ułatwianie współpracy przekraczającej podziały dyscyplinarne, instytucjonalne i środowiskowe: humanistów z informatykami, instytucji naukowych z instytucjami kultury, instytucji publicznych z komercyjnymi, polskich naukowców z badaczami z Europy i ze świata.

Z kim współpracujemy?

 • Instytucje naukowe

  Angażujemy się w projekty realizowane przez inne uczelnie czy instytuty badawcze. Przykładem może być np. nasza współpraca z Instytutem Badań Literackich PAN, w ramach której stworzyliśmy m. in. Archiwum Cyfrowe Marii Janion, zawierające kompletne dane bibliograficzne, transkrypcje notatek oraz archiwum nagrań seminariów i wykładów wraz z wyszukiwarką.

 • Instytucje edukacyjne

  Współpracujemy także ze szkołami i innymi ośrodkami edukacyjnymi. Jesteśmy np. partnerem Szkoły Edukacji, która prowadzi dzienne bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki. Odpowiadamy za wykorzystywane w procesie dydaktycznym multimedia i technologie edukacyjne.

 • Instytucje kultury

  Mamy bogate doświadczenie we współpracy z sektorem GLAM. W ramach jednego z projektów wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Giżycku stworzyliśmy Giżyckie Archiwum Cyfrowe - otwarte repozytorium umożliwiające przeglądanie kolekcji fotografii, wygodne czytanie archiwalnych dokumentów oraz samodzielne poszukiwania na interaktywnej mapie lub na osi czasu.

 • NGO

  Znamy specyfikę współpracy z organizacjami trzeciego sektora. W ramach międzynarodowego konsorcjum korczakowskiego stworzyliśmy repozytorium cyfrowe, które gromadzi rozproszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka – zarówno jego dorobek, jak i prace na temat jego życia, działalności i twórczości.

Group 4 Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Group 8 Created with Sketch. Artboard 4 Created with Sketch.