Przedsięwzięcie UW dotyczące współpracy partnerów sojuszu 4EU: Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola w Pradze. Uczelnie będą rozwijały narzędzia i metody kształcenia oraz opracowywały nowoczesne materiały dydaktyczne. W ramach projektu przeprowadzane będą także warsztaty dla pracowników uczelni oraz szkoły letnie dla studentów.

Projekt koordynowany jest przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Rolą CKC UW jest współpraca merytoryczna z partnerami.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA.