Group 2 Created with Sketch.

Projekty strategiczne uczelni


Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: Humanistyka cyfrowa

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest program MNiSW Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Jesteśmy jednostką koordynującą działanie „Humanistyka cyfrowa”, w ramach którego na UW powstają nowe rozwiązania infrastrukturalne, wspierające innowacyjne badania z zakresu nauk humanistycznych. Więcej informacji na stronie programu IDUB.

POIR: Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

Uniwersytet Warszawski jako koordynator DARIAH-PL bierze udział w projekcie „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, którego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Projekt ten uzyskał dofinansowanie wysokości blisko 100 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Wraz z Wydziałem Archeologii UW oraz Wydziałem Geologii UW bierzemy udział w realizacji części projektu przypadającej UW, która realizowana będzie w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

W program ZIP angażujemy się na dwa sposoby: prowadzimy zajęcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW, które dotyczą między innymi infrastruktury i metod otwartej nauki oraz podstaw e-learningu. Dodatkowo wspieramy wszystkie inne szkolenia, które w trybie zdalnym realizowane są na administrowanych przez nas platformach. Więcej informacji na stronie ZIP.

Time Machine Organization

Time Machine Organization to ogólnoeuropejska sieć zrzeszająca instytucje naukowe, instytucje i organizacje kultury i pamięci oraz zespoły badawcze. Jej podstawowym zadaniem jest wykorzystanie zbiorów archiwalnych oraz kolekcji muzealnych do stworzenia cyfrowej rekonstrukcji 2000 lat europejskiej historii. Uniwersytet Warszawski jest reprezentowanym przez nas członkiem tego konsorcjum. Więcej informacji na stronie Time Machine Organization.

DARIAH-PL

Uniwersytet Warszawski jest koordynatorem DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), czyli największego w Polsce konsorcjum humanistycznego. Więcej informacji na stronie DARIAH-PL.

Group Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.