Group 2 Created with Sketch.

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


Pliki cookies stosowane przez serwis ckc.uw.edu.pl

 • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 • funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny uw.edu.pl;
  • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć” i automatycznego tagowania adresów url;
  • doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenie ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę;
  • googleapis.com – więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na tutaj i tutaj;
  • cookies cdnjs.cloudflare.com – służą do przyśpieszenia i zwiększenia wydajności, a także zwiększenia bezpieczeństwa strony internetowej; więcej o cloudflare można przeczytać tutaj.

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis ckc.uw.edu.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis ckc.uw.edu.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć pod tym adresem.

W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Jak to zrobić? Poniżej zamieszczamy przykładowe instrukcje dla wybranych przeglądarek:

Gromadzenie danych

Serwis ckc.uw.edu.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o czasie w którym przesłane były dane z serwera.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Twoich danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia komunikacji z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjujesz taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek prawny w szczególności wynika z: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne);
 • poprawy jakości usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług);
 • wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

Zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: ckc@uw.edu.pl. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Twoje dane w związku z realizowanym zadaniem.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy realizację wszystkich Twoich praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.

Artboard 4 Created with Sketch.