Group 2 Created with Sketch.

Humanistyka cyfrowa

Wierzymy, że wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w badaniach humanistycznych pozwala na usprawnienie i przyspieszenie transferu wiedzy oraz otwiera nowe możliwości badawcze i edukacyjne.


Nasze cele

Realizujemy projekty z zakresu szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej. Naszym działaniom przyświeca idea wymiany informacji i wiedzy, możliwa do zrealizowania we współpracy interdyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej. Przyjęliśmy za cel budowanie pomostu między humanistyką a nowymi technologiami, dlatego promujemy ścisłą współpracę humanistów, przedstawicieli instytucji kultury, artystów i informatyków. Dążymy do synergii wiedzy i doświadczeń – otwierającej nowe pola badań i analiz, przynoszącej nowe metody pracy naukowej, zmieniającej tradycyjną optykę badawczą. Istotna jest dla nas otwartość w nauce, edukacji i kulturze, dlatego aktywnie wspieramy działania służące ochronie i udostępnianiu ich zasobów. Poprzez swoje działania dążymy do stworzenia trwałej relacji między uniwersytetem a szerszą społecznością, do wzmacniania humanistyki oraz popularyzacji wiedzy. Mówiąc krótko: kładziemy nacisk na rozwój wiedzy, edukację, otwartość, wspólnotę i promocję humanistyki.

Nasze działania

Tworzymy własne projekty cyfrowe i wspieramy realizację tych, które prowadzą członkowie i członkinie społeczności uniwersyteckiej: badacze/czki, wykładowcy/czynie, doktoranci/tki i studenci/ntki. Stosujemy metody cyfrowe do badania i/lub udostępniania utworów należących do kultury analogowej oraz pracujemy z materiałami typu born-digital. Szczególną uwagę poświęcamy archiwistyce cyfrowej i społecznej. Aktywnie wspieramy rozwój archiwistyki Webu. Opracowujemy edycje cyfrowe, budujemy repozytoria cyfrowe i bazy danych, tworzymy wizualizacje 3d obiektów architektonicznych. Projektujemy własne narzędzia cyfrowe dla humanistyki i wspieramy wykorzystanie już istniejących. Pomagamy w sieciowaniu projektów. Prowadzimy konsultacje. Organizujemy konferencje, szkolenia i warsztaty

Koordynujemy udział Uniwersytetu Warszawskiego w wiodących konsorcjach międzynarodowych, aktywnie wspierających cyfryzację humanistyki i działających na rzecz tworzenia i rozwoju cyfrowej infrastruktury dla humanistyki i sztuki – DARIAH-PL i Time-Machine. Bierzemy aktywny udział we wdrażaniu „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej” na Uniwersytecie – koordynujemy i realizujemy jedno z kluczowych działań Priorytetowego Obszaru Badawczego IV (Przekraczanie Granic Humanistyki): „Humanistyka cyfrowa”. Reprezentujemy Uniwersytet Warszawski w projekcie POIR „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, w ramach którego wraz z Wydziałem Archeologii UW oraz Wydziałem Geologii UW odpowiadamy za realizację dyscypliny geoarcheologia. Bierzemy udział w akcji programu COST (European Cooperation in Science and Technology) pt. EuroWeb. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities. Obejmujemy patronatem istotne wydarzenia z zakresu humanistyki cyfrowej, np. Targi Dziedzictwa w Krakowie.

Wsparcie

Oferujemy koncepcyjne, organizacyjne i techniczne wsparcie przy przygotowywaniu projektów cyfrowych i wniosków grantowych, ich realizacji i rozliczaniu. Podejmujemy się realizacji specjalistycznych zadań i usług informatycznych na potrzeby badań humanistycznych i działalności upowszechniającej naukę. Aktywnie wspieramy wykorzystywanie nowych technologii w zakresie przetwarzania i wizualizacji danych. Oferujemy wsparcie techniczne i metodologiczne w zakresie edytorstwa cyfrowego. Zajmujemy się profesjonalną digitalizacją zasobów, cyfrową dokumentacją filmową i fotograficzną (z wykorzystaniem dronów) i zaawansowaną grafiką.

Współpraca

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby i instytucje, które chcą tworzyć i realizować przedsięwzięcia z zakresu humanistyki cyfrowej oraz działać na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami nauki, kultury i sztuki, organizacjami pozarządowymi, organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniami, zespołami badawczymi, centrami badawczymi, humanistycznymi laboratoriami, medialabami. Chętnie nawiążemy też współpracę z partnerami biznesowymi. Naszym doświadczeniem i wiedzą wspieramy instytucje w Polsce i za granicą. Realizujemy projekty z takimi instytucjami jak: Muzeum Warszawy, Instytut Badań Literacki PAN, Kanadyjskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak Association of Canada), Wydział Edukacji Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (The University of British Columbia Faculty of Education), Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku. Współpracujemy między innymi z Akademią Sztuk Pięknych (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej), Fundacją Naukową Przyjaciół Instytutu Historycznego UW Klio” i Fundacją Naukową Otwarte Historie.

Wybrane projekty

  • Giżyckie Archiwum Cyfrowe – serwis GAC powstał we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Giżycku. To otwarte repozytorium cyfrowe, które umożliwia przeglądanie licznych kolekcji fotografii, wygodne czytanie archiwalnych dokumentów, ale też samodzielne poszukiwania na interaktywnej mapie lub na osi czasu. Udostępnia też nagrania rozmów lub opowieści o lokalnej historii, ilustrowane zdjęciami i dokumentami Archiwum.
  • Korczakowskie Repozytorium Cyfrowerepozytorium powstało w wyniku prac międzynarodowego konsorcjum korczakowskiego. Gromadzi rozproszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka – zarówno jego dorobek, jak i prace na temat jego życia, działalności i twórczości. Znajdują się w nim fotografie, dokumenty, publikacje oraz obiekty muzealne z bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji pamięci z Polski i USA. 
  • Archiwum Cyfrowe Marii Janionstrona stworzona we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN, poświęcona Marii Janion i jej dziedzictwu, zawierająca kompletne dane bibliograficzne, transkrypcje notatek oraz archiwum nagrań seminariów i wykładów wraz z wyszukiwarką.
  • Polski Szekspirrepozytorium polskich dziewiętnastowiecznych przekładów Szekspira – rezultat projektu naukowego realizowanego we współpracy z Wydziałem Neofilologii UW. Oferuje dostęp do pełnych treści przekładów, rozbudowane opisy biograficzne tłumaczy i historie pojedynczych przedsięwzięć translatorskich. Zasoby można przeszukiwać według zadanych kryteriów, takich jak tytuł, nazwisko tłumacza, data i miejsce wydania, czy miejsce i czas powstania tłumaczenia.
  • Archiwum kobiet. Piszące – to nowoczesna, otwarta na modyfikacje baza danych powstała w ramach projektu realizowanego wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN. Gromadzone są w niej informacje o niepublikowanych rękopisach kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Baza danych składa się z rekordów, których strukturę stworzono w oparciu o standard opisu MARC 21, a który znacząco rozbudowano o m.in. kwestionariusz biograficzny autorki, kwestionariusz dotyczący rękopisu, zawierający pogłębiony o konteksty historyczne itp. opis rękopisu, problematyzujący jego zawartość.

Zapraszamy do zapoznania się z bazą realizowanych przez nas projektów.

Group Created with Sketch. tlo-home Created with Sketch.
Polityka cookies

Wykorzystujemy cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Udostępniamy również te informacje stronom trzecim w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Group 3 Created with Sketch.