Szkolenie on-line „Egzaminy pisemne na platformie Kampus-egzaminy (Certyfikacyjne Egzaminy Językowe dla egzaminatorów m.in. z Wydziału Orientalistycznego, SJW, ISIiI)”

Uwaga, szkolenie jest przeznaczone dla grupy dedykowanej. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy pełniący rolę egzaminatora w czasie językowych egzaminów certyfikacyjnych.

Szkolenie jest 1-dniowe i będzie realizowane w terminie:

  • 13.05.2021 r., godz. 10:00-13:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Rejestracja rozpocznie się 07.05.2021 r. o godz. 12:00 i zakończy 11.05.2021 o godz. 16:00.

Prowadzące: mgr Anna Serafińska-Misiak, mgr Monika Galbarczyk

PROGRAM SZKOLENIA

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa… .

Zapisy na szkolenie mają dwa etapy. Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. W pierwszej kolejności zarejestrować się na szkolenie:kliknąć przycisk “Zapisz mnie” pod opisem szkolenia u dołu strony (przycisk widoczny po kliknięciu tytułu szkolenia powyżej.
  2. Następnie wypełnić dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie ZIP:elektroniczny formularz jest dostępny tutaj:[link do formularza] po zalogowaniu kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS). Te dokumenty to: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami.

Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest wykonanie OBU powyższych kroków w opisanej kolejności. Sama rejestracja bez przesłania dokumentów lub przesłanie samych dokumentów bez rejestracji nie są wystarczające i nie skutkują zapisaniem na szkolenie.

Formularz wymieniony w punkcie 2 należy wypełnić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w nieprzekraczalnym terminie 11.05.2021 godz. 16:00. Niewypełnienie formularzy będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej!

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl.