Szkolenie on-line „Studenckie peer-review – narzędzie Warsztaty na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane”

Szkolenie jest 1-dniowe i będzie realizowane w terminie:

  • 27.05.2021 r., godz. 10:00-13:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Rejestracja rozpocznie się 07.05.2021 r. o godz. 13:00 i zakończy 25.05.2020 o godz. 16:00.

Prowadząca: mgr Monika Galbarczyk

PROGRAM SZKOLENIA

Bardzo prosimy, by na szkolenie zapisywały się osoby, które opanowały podstawowe umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć na platformie Kampus (m.in. autoryzowanie uczestników, umieszczanie materiałów, dodawanie zadań, quizów, forów do kursu). Pozostałych serdecznie zapraszamy na szkolenia podstawowe.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa… .

Zapisy na szkolenie mają dwa etapy. Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. W pierwszej kolejności zarejestrować się na szkolenie:kliknąć przycisk “Zapisz mnie” pod opisem szkolenia u dołu strony (przycisk widoczny po kliknięciu tytułu szkolenia powyżej), tak jak na poniższym obrazku:
  2. Następnie wypełnić dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie ZIP:elektroniczny formularz jest dostępny tutaj:[link do formularza] po zalogowaniu kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS). Te dokumenty to: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami.

Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest wykonanie OBU powyższych kroków w opisanej kolejności. Sama rejestracja bez przesłania dokumentów lub przesłanie samych dokumentów bez rejestracji nie są wystarczające i nie skutkują zapisaniem na szkolenie.

Formularz wymieniony w punkcie 2 należy wypełnić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w nieprzekraczalnym terminie 25.05.2021 godz. 16:00. Niewypełnienie formularzy będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej!

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl.