Nauczanie transkrypcji fonetycznej języka francuskiego w warunkach autonomii częściowo kontrolowanej na platformie internetowej

Zadaniem projektu było zmodernizowanie nauczania modułu fonetycznego przedmiotu Gramatyka Opisowa Języka Francuskiego (I semestr), przewidującego zapoznanie studentów i studentek z zasadami wymowy francuskiej, powiązaniem pisowni z wymową oraz nabycie umiejętności odczytywania i tworzenia transkrypcji fonetycznej. Projekt zaowocował powstaniem interaktywnych testów dla studentów i studentek do ćwiczenia wymowy francuskiej oraz stworzeniem demonstracyjnej wersji słownika do tejże wymowy. Liderem projektu był Wydział Neofilologii UW, Instytut Romanistyki UW.