Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz CKC UW zapraszają badaczy i badaczki Uniwersytetu Warszawskiego na szkolenia z zasad korzystania z platformy „Dane Badawcze UW” oraz przygotowania danych badawczych do udostępniania.

Szkolenia odbędą się zdalnie i obowiązują na nie zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona!

Program:

Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania (120 minut)

 1. Dane badawcze – definicje.
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi.
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP).
 4. Dane w Horyzoncie Europa i grantach NCN.
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia.
 6. Deponowanie przykładowego zbioru danych w repozytorium „Dane Badawcze UW”.

 

Przerwa (15 minut)

Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (90 minut)

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej.
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej.
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych.
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych.
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons).

Szkolenie poprowadzą Agnieszka Cybulska, Wojciech Fenrich i Katarzyna Gaczyńska z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). W czasie szkolenia przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w ramach działania I.3.6. „Humanistyka cyfrowa” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.