Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO

Zadanie popularyzowało wiedzę z zakresu archiwizacji Webu. W ramach projektu opublikowano na blogu ponad 70 notek opisujących aktualne publikacje naukowe z dziedziny archiwizacji Webu i badań nad historycznym Webem, przetłumaczono podręcznik do wykorzystania archiwów Webu w pracy naukowej (Using Web archives in research – an introduction, NetLab, 2016) i przeprowadzono warsztaty z zaawansowanych kwerend w zbiorach Wayback Machine. Ponadto udzielono wsparcia Archiwum Państwowemu w Warszawie w zakresie pozyskiwania i archiwizacji witryn związanych z wyborami samorządowymi. Liderem projektu było Stowarzyszenie EBIB.