Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Encyklopedia wiedzy o Polakach na Bukowinie Karpackiej oraz w Naddniestrzu

Celem projektu są badania nad zanikającą mową Polaków żyjących na Bukowinie Karpackiej (na terytorium Ukrainy i Rumunii) i w regionie Naddniestrza w Mołdawii, oraz udokumentowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej tego unikatowego dziedzictwa kulturowego. Efektem realizacji projektu będzie internetowa skarbnica wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym na Bukowinie i w Naddniestrzu – nie tylko strona internetowa prezentująca materiały i ich opracowania zgodnie ze standardami udostępniania treści cyfrowych, ale też repozytorium i magazyn danych badawczych, umożliwiające zarówno sprawne wprowadzanie danych, jak i stały i wygodny dostęp do nich. 

W ramach projektu CKC odpowiedzialne jest za:

  • zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego przy użyciu metod i narzędzi dokumentacji cyfrowej: digitalizacja archiwalnych zdjęć, dokumentów, rejestrowanie audio mowy mieszkańców, nagrania wywiadów z mieszkańcami, fotogrametria lokalnej architektury i obiektów zabytkowych oraz dokumentacja topografii poszczególnych miejscowości z wykorzystaniem profesjonalnych dronów;
  • stworzenie i udostępnienie online platformy internetowej, stanowiącej skarbnicę wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym na Bukowinie i w Naddniestrzu – udostępniającej pozyskane materiały źródłowe i rozbudowanej o interaktywną mapę wizualizującą dane o zasobach;
  • opracowanie wzorcowych scenariuszy pozyskiwania i opracowywania różnorodnych typów zasobów cyfrowych, od zdjęć i nagrań, po modele 3D, możliwych do wykorzystania w odniesieniu do innych źródeł w przyszłości.