Literacy for CLIL, czyli “Developing FL literacy in CLIL contexts (Rozwijanie umiejętności językowych w kontekście CLIL)” to międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez Wydział Pedagogiczny UW we współpracy z University of Ljubljana i University of Alcala. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie Content and Language Integrated Learning (CLIL) oraz opracowanie materiałów edukacyjnych wspomagających nauczanie tą metodą.

Zadania CKC UW w ramach projektu Lit4CLIL:

 – opracowanie koncepcji repozytorium materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 3-5) oraz osób kształcących nauczycieli  – stworzenie repozytorium,

– udział w opracowaniu  MOOC “Teaching English through the Literacy Approach”: nagranie anglojęzycznych filmów metodycznych, towarzyszących lekcjom przeprowadzanym przez nauczycieli z trzech krajów: Hiszpanii, Słowenii i Polski.,

– stworzenie strony projektu.