W ramach międzynarodowego projektu stworzono dostępne w języku polskim i angielskim repozytorium cyfrowe, gromadzące rozproszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka. Znajdują się tu zarówno dokumenty związane z życiem i działalnością pisarza, jego dorobek literacki, jak i prace naukowe i popularnonaukowe na temat jego biografii, aktywności i twórczości. Wśród zbiorów znajdują się fotografie, dokumenty, publikacje oraz obiekty muzealne przechowywane w bibliotekach, archiwach, muzeach i instytucjach pamięci w Polsce i USA. Do repozytorium wdrożyliśmy API oraz protokół wymiany metadanych OAI-PMH. Metadane są przygotowane w oparciu o standard Dublin Core i w oparciu o standard opisu MARC21. Liderem projektu była Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego “Klio”, a partnerem Kanadyjskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak Association of Canada) i CKC UW.