W ramach projektu rozbudowano serwis Giżyckiego Archiwum Cyfrowego o interaktywne narzędzia do wizualizacji danych oraz wzbogacono go o nowe zasoby. Dzięki temu użytkownicy i użytkowniczki serwisu mogą zobaczyć rozmieszczenie topograficzne miejsc uwiecznionych na fotografiach i przeszukiwać zbiory ze względu na ich datowanie. GAC wzbogacił się również o dział historii mówionej, gdzie znaleźć można nagrania rozmów lub opowieści o lokalnej historii, ilustrowane zdjęciami i dokumentami pochodzącymi z Archiwum. Ponadto w ramach projektu przygotowano 3 filmy prezentujące funkcje i zasoby serwisu, a także jego działanie od strony technicznej. Można je znaleźć na naszym kanale YouTube. Liderem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku.

Giżyckie Archiwum Cyfrowe: prezentacja serwisu

Giżyckie Archiwum Cyfrowe: archiwum społeczne

Archiwum Cyfrowe: archiwum jako zbiór danych