EuroWeb. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary humanities

Projekt realizowany jest w ramach akcji programu COST (European Cooperation in Science and Technology), w ramach którego powstała ogólnoeuropejska, multidyscyplinarna sieć badawcza, reprezentowana przez członków 29 krajów Unii Europejskiej. Projekt zakłada porównanie struktur opisu tekstyliów i wytwórczości włókienniczej w językach europejskich oraz rozpoznane umiejętności niezbędnych do wytwarzania tekstyliów. W tym celu powstanie interaktywna baza danych EuroWeb Digital Atlas, publikowane będą artykuły naukowe, organizowane będą konferencje i warsztaty naukowe, praktyczne i teoretyczne kursy. Ponadto doświadczeni badacze i badaczki wesprą rozwój naukowy młodych naukowców i naukowczyń poprzez zapewnienie im opieki naukowej nad badaniami. Działania te pomogą spojrzeć na badania produkcji włókienniczej z perspektywy szerokiej, interdyscyplinarnej analizy. W efekcie projektu historia Europy zostanie opowiedziana w nowy sposób – poprzez rolę produkcji włókienniczej, jednej z najważniejszych gałęzi wytwórczości i ekonomii. Gospodarzem akcji jest Uniwersytet Warszawski.