Projekt “Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300 (Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the ELITES in Poland and Norway, c. 1000-1300)” (2019/34/H/HS3/00500) skupia się na sposobach i środkach, którymi posługiwali się członkowie elit politycznych dwóch peryferyjnych regionów Europy (Norwegii i Polski) w celu manifestowania swojej władzy i przywilejów wobec reszty elit jak i swoich poddanych. Podstawowym założeniem jest bliska współpraca polskich i norweskich mediewistów (historyków, archeologów i numizmatyków). 

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Historii) i Uniwersytet w Oslo (Wydział Nauk Humanistycznych), a finansowany jest z funduszy norweskich, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki GRIEG. NCN jest operatorem programu poświęconego badaniom podstawowym, partnerem po stronie norweskiej jest the Research Council of Norway.

Koordynatorzy projektu: Grzegorz Pac (Uniwersytet Warszawski) i Hans Jacob Orning (Uniwersytet w Oslo).

Zespół CKC UW zaprojektował i wdrożył stronę internetową projektu.