Projekt ActIPLEx ma na celu zwalczanie społecznej polaryzacji wśród młodych ludzi poprzez edukację na temat zagrożeń związanych z polaryzacją oraz zwiększanie zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za ten proces. W ramach projektu powstaną doświadczenia edukacyjne dla uczniów i szerszej publiczności oraz otwarte zasoby edukacyjne na temat polaryzacji i dialogu. Mają one za zadanie motywować młodych ludzi do zachowań chroniących przez polaryzacją w sytuacjach, z którymi spotykają się w życiu.

W ramach projektu ActIPLEx:

  • Zostanie opracowany zestaw interaktywnych doświadczeń edukacyjnych w formie kursu online typu MOOC na platformie Futurelearn oraz kursów online na platformach edukacyjnych Uniwersytetu w Tartu i Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zostaną zaplanowane, przetestowane, udoskonalone i przeprowadzone interaktywne warsztaty oparte na grze edukacyjnej dotyczące polaryzacji i dialogu, w tym edukacyjne symulacje społeczne.
  • Format warsztatów i kursów online będzie wdrożony i promowany w ramach partnerstwa oraz dla szerszej publiczności (Sojusz 4EU+, szkoły).

Lider projektu Wydział Socjologii Agata Komendant-Brodowska, komendanta@is.uw.edu.pl 

Projekt realizuje Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Uniwersytetem w Groningen, Instytutem Alexandra von Humboldta oraz Uniwersytetem w Tartu.