Bożena Bednarek-Michalska była związaną przede wszystkim z Biblioteką Uniwersytecką UMK w Toruniu, w której przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektorki. Nauczycielka akademicka i bibliotekarka, od lat zaangażowana była w budowanie w Polsce struktur otwartej nauki i intensywnie działała na rzecz zwiększania społecznego dostępu do zasobów edukacyjnych i zbiorów dziedzictwa. Była jedną z twórczyń Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), osobą bardzo aktywną w wielu krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i konsultacyjnych poświęconych politykom Open Access oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach i publikowaniu naukowym. 
Wielokrotnie mieliśmy okazję współpracowac na różnych płaszczyznach – regularnie brała udział w wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW, wspólnie realizowaliśmy projekty i działaliśmy w ramach konsorcjum DARIAH-PL, w którego radzie zasiadała. Będzie nam bardzo brakować jej energii, doświadczenia i wiedzy.