INVENTARIUM to nasz najnowszy interaktywny cyfrowy inwentarz historycznych przyrządów naukowych, który stworzyliśmy we współpracy z Instytutem Historii Nauki im L. i A. Birkenmajerów PAN. 

Trafił tu nie tylko każdy dawny cyrkiel, teleskop i barometr, ale też wszystkie tajemnicze ekwatoriały, kolorymetry, alembiki i teodolity, które wytrwały zespół naukowy znalazł w najróżniejszych polskich instytucjach i skrupulatnie opisał w zbudowanej przez nas bazie. 

INVENTARIUM gromadzi informacje o historycznych przyrządach naukowych zachowanych w polskich muzeach i w wybranych obserwatoriach astronomicznych. Z założenia jest ono źródłem informacji nie tylko dla badaczy tematyki, muzealników, ale i osób odpowiedzialnych za zarządzanie aparaturą naukową w instytucjach edukacyjnych i naukowo-badawczych. Zamieszczone dane są rezultatem kwerend przeprowadzonych przez zespół naukowy składający się z wybitnej specjalistki od historii nauki, prof. Ewy Wyki z IHN PAN, i mgr. Marcina Banasia, astronoma i muzealnika z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w muzeach polskich znajdujących się w ewidencji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Badaniami objęto również muzea szkół wyższych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych.

Oprócz klasycznych przyrządów badawczych uwzględniono również przedmioty, które nie służyły ściśle do uprawiania nauki, ale jako „naukowe” postrzegane są przez muzealników i historyków instrumentarium naukowego. Należą do nich narzędzia pomiarowe, np. zegary słoneczne, wagi, historyczne obiekty metrologiczne. Do bazy wprowadzono również zachowane w zbiorach muzealnych modele edukacyjne oraz inne modele o szczególnym znaczeniu.

CKC zaprojektowało i zbudowało bazę danych, umożliwiającą zespołowi naukowemu bezpieczne gromadzenie i porządkowanie pozyskiwanych informacji podczas kilkuletniej pracy w ramach projektu i w przyszłości, oraz serwis zapewniający wygodne przeglądanie i filtrowanie tego ogromnego zbioru danych o przyrządach naukowych według wybranych kryteriów.

INVENTARIUM nie jest projektem zamkniętym. Jego twórcy zachęcają do współpracy muzea i właścicieli wszystkich kolekcji, których zbiory mogłyby zostać włączone w ten niezwykły inwentarz. 

Serwis łączy niezwykle bogatą interaktywną bazę danych z urokiem starego katalogu – pożółkłych kart i niezliczonych szufladek. Jest już gotowy do przeglądania i samodzielnego eksplorowania przez wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do przeszukiwania wirtualnych szufladek INVENTARIUM.