“To fantastyczne narzędzie do projektowania zajęć!”, “Podoba mi się to, że ten proces może być zwizualizowany – to zmienia perspektywę myślenia”, “Praca w grupie bardzo ułatwia to zadanie.” – to pierwsze opinie, które zebraliśmy w ostatni piątek od beta testerów całotygodniowego warsztatu “Activity Based Curriculum Learning Design”, który w całości przeprowadziliśmy w formie on-line. Był on zwieńczeniem prac w ramach jednego z zadań (WP 5.2) Sojuszu Uczelni 4EU+ Alliance, w które aktywnie zaangażowani byliśmy przez cały rok. 

Poprzedził je kurs e-learningowy na platformie Kampus wprowadzający do metody ABC LD. Zostały tam zamieszczone interaktywne materiały, video-tutoriale i narzędzia, które opracowaliśmy specjalnie na potrzeby Sojuszu. Jest w nim część dedykowana samodzielnej nauce, a także część treningowa w formie warsztatu, który można przeprowadzić f2f albo w formie spotkania on-line, bazując na zdalnym narzędziu do współpracy draft.io. Właśnie ten drugi wariant ostatnio przetestowaliśmy pilotażowo. To kolejny krok milowy w wypracowaniu pełnej wersji szkolenia na potrzeby Sojuszu! Dlatego serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki naszym uczestnikom-testerom – nauczycielom akademickim z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu,  Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytetu w Mediolanie. 

Sojusz 4EU+ jest jedną z inicjatyw strategicznych Uniwersytetu. Tworzy go 6 europejskich uczelni badawczych. Współpraca dotyczy tworzenia wspólnych ram kształcenia i innowacyjnej oferty dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych przez międzyuczelniane, multidyscyplinarne zespoły badaczy, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. 

W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań, m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy rozpowszechniania się fake newsów.

Działania związane z uczestnictwem UW w Sojuszu 4EU+ koordynuje Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych we współpracy z innymi jednostkami administracji ogólnouniwersyteckiej oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni. Więcej informacji na stronie 4EU+ Alliance