Trwa nabór na zgłoszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2022/2023, które mogą być udostępnione studentom i studentom uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Obejmuje on wyłącznie przedmioty prowadzone w pełni (łącznie z zaliczeniem) w trybie zdalnym (online) lub w trybie hybrydowym, umożliwiającym zdalny udział oraz zdalne zaliczenie osobom studiującym za granicą. 

CKC UW, tak jak w ubiegłych latach, wspiera mobilność wirtualną udostępniając na potrzeby zajęć platformę Kampus i oferując pomoc helpdesku. 

Zgłaszane zajęcia powinny spełniać łącznie poniższe kryteria:

  •  są gotowe do uruchomienia i udostępnienia w trybie online lub hybrydowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023;
  • są prowadzone w jednym z języków uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ (niemiecki, francuski, włoski, duński lub czeski) lub w języku angielskim;
  •  odpowiadają tematycznie jednemu z obszarów flagowych Sojuszu 4EU+, czyli Flagship-ów :
  1.  Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”,
  2. Flagship 2 „Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość”,
  3. Flagship 3 „Dane – Modele – Transformacje”,
  4.  Flagship 4 „Przemiany środowiskowe”;

 lub wspierają kształcenie w obszarze kompetencji i umiejętności uznanych przez Sojusz 4EU+ za kluczowe w edukacji europejskiej, takich jak: wielokulturowość i wielojęzyczność, kompetencje z zakresu analizy danych, społeczne zaangażowanie, krytyczne myślenie oraz przedsiębiorczość.

Propozycje zajęć zgłaszanych do oferty dydaktycznej 4EU+ należy zgłaszać w terminie do 4 września 2022 r.  Więcej informacji tutaj

W razie pytań związanych z ofertą dydaktyczną Sojuszu 4EU+ osobą do kontaktu jest dr Marta Jaworska-Oknińska z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych (m.jaworska-okninska@uw.edu.pl).