SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity to jeden z międzynarodowych  projektów, w  których bierzemy udział.  Ma na celu zapewnienie równych szans osobom uczącym się języków obcych oraz przedmiotów nauczanych w języku obcym mających specjalne potrzeby edukacyjne, wynikające np. z przewlekłej choroby albo naruszonej sprawności fizycznej. Współpracę z norweskim partnerem OsloMet – Oslo Metropolitan University z ramienia UW rozpoczęliśmy wraz z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (liderem projektu na naszej uczelni) i Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

W ramach projektu przewidziano spotkania grup roboczych, warsztaty i  konferencje.  Na Uniwersytecie Warszawskim trwa właśnie seminarium projektowe (1-2 grudnia), gdzie m.in. o dostępności cyfrowej platformy Moodle  opowiada Dorota Sidor (nasza Pełnomocniczka Dyrektor ds. dydaktyki i szkoleń).

Projekt jest uzupełnieniem działań równościowych i antydyskryminacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

CKC UW wspiera SCALED w zakresie metodologii nauczania zdalnego i wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na stronie projektu.