Informujemy, że w dniu 03.11.2021 w godz. 14:00 – 22:00, pion IT UW planuje aktualizację systemu USOS oraz wszystkich powiązanych z nim aplikacji (USOSweb, USOSadm Java, APD, SRS, Ankieter).

W związku z modernizacją, w tym czasie mogą występować przerwy w dostępie do funkcjonalności Kampus, związanymi z integracją ogólnouniwersyteckich platform elearningowych z USOS, tj. na stronach:

– kampus.ckc.uw.edu.pl

– kampus-student2.ckc.uw.edu.pl

– kampus-egzaminy.ckc.uw.edu.pl

– kampus-egzaminy2.ckc.uw.edu.pl

Nie będą możliwe następujące działania:

– synchronizacja list studentów zapisanych w USOS,

– eksport ocen z platform do USOS,

– zamawianie nowych przestrzeni na zajęcia.

Nie przewidujemy natomiast przerw w dostępie do wcześniej utworzonych zajęć, w których już zsynchronizowano listy studentów.

Przepraszamy za utrudnienia.