Do 29 czerwca 2021 roku na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus dostępne są testy poziomujące z 6 języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Testy dedykowane są studentkom i studentom UW, którzy po raz pierwszy w toku studiów chcieliby zapisać się na lektoraty z ww. języków. Są obowiązkowe, co oznacza, że dopiero po ich wypełnieniu oraz migracji wyników z platformy do USOSa, uruchomi się możliwość zapisów na wybrany lektorat.

Aby przystąpić do testu poziomującego należy najpierw zalogować się na platformę Kampus dokładnie tak samo, jak w przypadku logowania do systemu USOS, a więc swoim numerem PESEL i hasłem usosowym. Inne formy logowania się na platformę spowodują, że po wykonaniu testu jego wynik nie migruje do USOSa.

Krótka instrukcja: po zalogowaniu na platformę Kampus możesz uruchomić test z interesującego Cię języka (link u dołu strony). Nie musisz się śpieszyć – na jego wypełnienie masz 60 minut. Pamiętaj jednak, aby nie zamykać testu przed zatwierdzeniem odpowiedzi – nie będziesz mógł/mogła ponownie do niego wrócić.
Szerzej o testach poziomujących napisaliśmy na platformie – zachęcamy do uważnej lektury! Jeśli pojawiają się dodatkowe pytania prosimy o kontakt z nami, pisząc na pomoc-ckc@uw.edu.pl

Bezpośredni link do testów poziomujących jest tutaj.