Otworzyliśmy zapisy na szkolenie 1 czerwca pt. „Testy na platformie Kampus”,  dedykowane dla kadry UW.

Rejestracja na poszczegolne szkolenia CKC oferowane w semestrze letnim otwiera się na tydzień przed terminem ich rozpooczęcia i odbywa się poprzez fformularz platformie Kampus-pracownik pod adresem: https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=48, konieczne będzie zalogowanie się swoim kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS).

Harmonogram planowanych spotkań dostępny jest po zalogowaniu na platformę Kampus-pracownik.

Do udziału  zapraszamy  również te osoby,  które chcą wykorzystać platformę Kampus do wspierania zajęć stacjonarnych.

Zachęcamy też do samodzielnego eksplorowania  “Niezbędnika prowadzącego” (w formie kursu samouczkowego dostępnego po zalogowaniu), gdzie zamieściliśmy wszelkie przydatne informacje dla nauczycieli akademickich UW na temat prowadzenia zajęć zdalnych na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus.

Polecamy też indywidualne konsultacje online z prowadzenia zajeć na Kampus oferowane przez CKC UW.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na: pomoc-ckc@uw.edu.pl.