Od dziś na Kampus-egzaminy otwarte zostaną przestrzenie testowe (w wersji polskiej i angielskiej) dla studentów/-tek zdających językowe egzaminy certyfikacyjne. 

Testowanie dla poszczególnych języków i poziomów z oferty podstawowej (angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, rosyjski i polski jako obcy – dla cudzoziemców) dostępne będzie tylko w wybranych dniach i godzinach, dlatego sprawdźcie koniecznie szczegóły oraz harmonogram na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW