Z myślą o nadchodzącej sesji przygotowaliśmy dla wykładowców i wykładowczyń UW specjalny pakiet szkoleń z platformy e-learningowej Kampus, poświęcony technikom sprawdzania wiedzy w sposób zdalny.

W związku z tym w styczniowej ofercie znalazły się:

  • 11 stycznia (godz. 10.00-13.00): „Niestandardowe rodzaje pytań w quizach na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane”
  • 19 stycznia (godz. 10.00-13.00): „Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane”
  • 27 stycznia (godz. 10.00-14.00): „Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus-egzaminy”.

Rejestracja rusza 4 stycznia od godz. 12.00.  Zapisy i więcej informacji jest dostępne tu: https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=48

“Niezbędnik egzaminatora”

Wszelkie przydatne informacje dla prowadzących na temat e-egzaminów pisemnych i zaliczeń zdalnych są dostępne w “Niezbędniku egzaminatora” (dostępnym po zalogowaniu).

Dodatkowe informacje

Zachęcamy też do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminów, które zamieściliśmy na poniższych stronach:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na: pomoc-ckc@uw.edu.pl

Przypominamy, że co do zasady, zgodnie z zarządzeniem rektora, sesja odbywa się w trybie stacjonarnym (o ile zdalnego zaliczenia/egzaminu nie uwzględniono w sylabusie przedmiotu), natomiast kierownik jednostki dydaktycznej w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję, żeby przedmiot bez takiej informacji w sylabusie miał zaliczenie/egzamin zdalny (Zarz. 111 z 16 września, par. 10-13 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5986/M.2021.222.Zarz.111.pdf).