Przypominamy, że jeszcze do 7 stycznia dydaktycy/-czki UW oraz uczelni zrzeszonych w Sojuszu 4EU+ Alliance mogą zapisywać się na warsztaty online pt. Activity Based Curriculum Learning Design, które współprowadzimy.

Celem metody ABC-LD @4EU+ jest szybkie zaprojektowanie zajęć, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby studenta. Umożliwia ona wypracowanie własnego modelu nauczania, bądź przeprojektowanie już istniejącego, z wykorzystaniem narzędzi i technik cyfrowych.

Szkolenie zostało opracowane w jęz. angielskim przez zespół dydaktyków i ekspertów od e-nauczania z uczelni zrzeszonych w Sojuszu, specjalnie na potrzeby 4EU+ Alliance.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Odbędą się między 14 a 20 stycznia 2022 w formie z 3 spotkań synchronicznych oraz pracy (w trybie asynchronicznym) w oparciu o materiały przygotowane na platformie Kampus. Część praktyczna obejmuje warsztaty w 4-5 osobowych grupach. Więcej szczegółów na temat szkolenia oraz zapisy dostępne są tutaj.

Zapraszamy!