Wspieramy e-learningowo Wydział Pedagogiczny UW w projekcie „Sięgnij po więcej” realizowanym z Biuro Edukacji m.st. Warszawa. Jego celem jest rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa.

Projekt obejmuje studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i edukacyjnego, prowadzone przez Wydział Pedagogiczny UW. My natomiast specjalnie na jego potrzeby przygotowaliśmy i obsługujemy internetową platformę edukacyjną  http://spw.edu.pl.

Znajdują się na niej moduły do e-zajęć takich jak:

– Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego 

– Kompetencje metodyczno–dydaktyczne doradcy zawodowego

– Nowoczesne technologie w doradztwie edukacyjno–zawodowym. 

W tegorocznej edycji studiów uczestniczyło 50 warszawskich nauczycieli i nauczycielek. Przed nimi praktyki i napisanie pracy dyplomowej. Projekt trwa do końca października 2021.