Zespół projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” zaprasza na cykl seminariów, poświęconych dobrym praktykom dydaktycznym, podnoszącym jakość kształcenia akademickiego.

Najbliższe seminarium odbędzie się 22 maja i będzie poświęcone dyskusji nad przykładami działań skoncentrowanych na umiędzynarodowieniu procesu kształcenia.

Rejestracja trwa do 19 maja.

Laboratorium Dobrych Praktyk Dydaktycznych UW odbywa się stacjonarnie w poniedziałki w godz. 15.00-18.15. Na każde seminarium obowiązuje osobna rejestracja.

Seminaria skierowane są do wszystkich nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych  zainteresowanych poszukiwaniem nowych sposobów doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności do przewodniczących i członków rad dydaktycznych, w kompetencjach których leży monitorowanie i doskonalenia jakości kształcenia, do kierowników jednostek dydaktycznych i kierowników studiów, którzy na co dzień podejmują działania usprawniające i ulepszające proces dydaktyczny, do pracowników dziekanatów, sekretariatów studenckich i biur administracji centralnej, których innowacje mają znaczący wpływ na organizację studiów.