Bierzemy udział w kolejnym fascynującym projekcie! Mowa o SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity, który ma na celu zapewnienie równych szans osobom uczącym się języków obcych oraz przedmiotów nauczanych w języku obcym mających specjalne potrzeby edukacyjne, wynikające np. z przewlekłej choroby albo naruszonej sprawności fizycznej. Współpracę z norweskim partnerem OsloMet – Oslo Metropolitan University z ramienia UW rozpoczęliśmy wraz z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (liderem projektu na naszej uczelni) i Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. 

W ramach projektu przewidziano spotkania grup roboczych, warsztaty i konferencje.  Pierwsze warsztaty  odbyło się w Oslo, gdzie o dostępności cyfrowej platformy Moodle  opowiadała Dorota Sidor (nasza Pełnomocniczka Dyrektor ds. dydaktyki i szkoleń), a drugie – poświęcone Uniwersalnemu Projektowaniu w Dydaktyce (UDL)  w Warszawie, gdzie mówiliśmy o projektowaniu dostępnego cyfrowo sprawdzania wiedzy online. Już niebawem, w grudniu, odbędzie się kolejne wydarzenie projektowe – seminarium upowszechniające efekty dotychczasowych prac.

Projekt jest uzupełnieniem działań równościowych i antydyskryminacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

CKC UW wspiera SCALED metodologii nauczania zdalnego i wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać tu: https://scaled.uw.edu.pl/