Cieszymy się, że możemy ogłosić rozpoczęcie nowego projektu Erasmus+ „ActIPLEx”, którego celem jest zwalczanie społecznej polaryzacji wśród młodych ludzi. Prace będą realizowane dzięki międzynarodowej współpracy czterech jednostek: Uniwersytetu Warszawskiego (Polska), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Uniwersytetu w Groningen (Holandia) oraz Instytutu Alexandra von Humboldta (Niemcy)

Projekt będzie realizowany na Wydziale Socjologii UW pod kierunkiem dr Agaty Komendant Borkowskiej i przy wsparciu technologicznym CKC UW.

Cele projektu ActIPLEx:

 • Edukacja młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z polaryzacją.
 • Zwiększenie zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za polaryzację.
 • Wyposażenie młodych ludzi w narzędzia do przeciwdziałania polaryzacji społecznej. 

 

W ramach projektu ActIPLEx:

 • Powstaną interaktywne doświadczenia edukacyjne: kurs online typu MOOC na platformie Futurelearn oraz kursy online na platformach edukacyjnych Uniwersytetu w Tartu i Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zostaną zaplanowane, przetestowane i przeprowadzone interaktywne warsztaty oparte na grze edukacyjnej dotyczącej polaryzacji i dialogu, w tym edukacyjne symulacje społeczne.
 • Powstanie zestaw otwartych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli: filmy, quizy, materiały tekstowe, eksperymenty z symulacjami społecznymi oraz gra edukacyjna.

 

Podstawowe grupy odbiorców projektu:

 • Ponad 1000 uczestników MOOC na Futurelearn.
 • Ponad 250 uczestników otwartych kursów online na platformach uniwersytetów partnerskich.
 • Ponad 200 studentów biorących udział w warsztatach opartych na grze edukacyjnej.

 

Wszyscy uczestnicy kursów i warsztatów:

 • lepiej rozpoznają zjawisko polaryzacji,
 • zrozumieją mechanizmy odpowiedzialne za polaryzację,
 • nauczą się przeciwdziałać polaryzacji w życiu codziennym.

 

Zapraszamy do śledzenia postępów prac nad projektem na naszej stronie internetowej!

Projekt ActIPLEx jest finansowany ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej.