W nowej serii filmów do rozmowy zaprosiliśmy badaczy i badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w swojej codziennej pracy korzystają z cyfrowych repozytoriów. Poprosiliśmy, by opowiedzieli nam o wpływie takich rozwiązań na działalność naukową i realizowane przez siebie projekty oraz o tym, jak Otwarta Nauka i Otwarty Dostęp zmieniają kształt i charakter prowadzonych dziś badań naukowych.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z prof. UW dr hab. Anną Ceterą-Włodarczyk z Instytutu Anglistyki UW, kierowniczką projektu Polski Szekspir (https://polskiszekspir.uw.edu.pl), podczas której opowiada nam o tym, jak korzystanie z udostępnionych zasobów zmienia pracę filologów, literatoruznawczyń i historyków oraz doświadczeniach zebranych podczas tworzenia i rozwijania Repozytorium polskich przekładów Szekspira. 

Na Uniwersytecie Warszawskim działają dwa repozytoria instytucjonalne:

Repozytorium Instytucjonalne ReIn UW gromadzi i udostępnia pełnotekstowe publikacje naukowe (wraz z metadanymi), materiały dydaktyczne, prace dyplomowe i raporty badawcze autorów afiliowanych przy UW.

Repozytorium Dane Badawcze UW gromadzi, przechowuje i udostępnia dane badawcze generowane w trakcie badań naukowych prowadzonych na UW.

Oba wpisują się w ideę Otwartej Nauki, która zakłada dążenie do zwiększania dostępności informacji naukowej dla wszystkich. Otwarty Dostęp do publikacji i danych badawczych sprzyja wymianie informacji między naukowcami, przyspiesza tempo badań naukowych i zwiększa ich transparentność.

Zarówno Repozytorium Instytucjonalne UW, jak Repozytorium Dane Badawcze UW znacząco wpływają na widoczność i zasięg badań naukowych, wspomagając wymianę informacji i rozwój współpracy naukowej. Jednocześnie ułatwiają spełnianie wymogów grantodawców i instytucji oceniających.