Zapraszamy dydaktyków/dydaktyczki Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021!

O Forum Dobrych Praktyk

Organizowane przez CKC UW wydarzenie będzie spotkaniem w gronie praktyków i okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi przez ostatni rok nauczania zdalnego: zarówno nowatorskimi rozwiązaniami czy sprawdzonymi sposobami prowadzenia zajęć online, jak i pomysłami nietrafionymi. Forum to przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, w której członkowie społeczności akademickiej będą mogli otwarcie opowiedzieć o swoich sukcesach, wyzwaniach i drodze do wypracowania metod skutecznego przekazywania wiedzy za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Zgłoszenia Dobrych Praktyk

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich praktyków/praktyczek, prowadzących zajęcia online na UW. Zarówno doświadczonych wykładowców/wykładowczynie, jak i początkujących dydaktyków/dydaktyczki czy doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatni rok nauczania online. Jakie tematy nas interesują?

  • Success Stories: przykłady nowatorskich rozwiązań i przetestowanych trików, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i budowanie umiejętności.

  • Case Studies dotyczące prowadzenia udanych zajęć e-learningowych w formatach tradycyjnie kojarzonych tylko z zajęciami stacjonarnymi: np. laboratoriów, warsztatów praktycznych, etc.

  • Społeczny aspekt edukacji online: metody komunikowania się ze studentami, sposoby na wspieranie relacji wewnątrz grup zajęciowych, angażowanie i aktywizowanie uczestników zajęć.

  • Przykłady innowacyjnego zastosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu online: funkcjonalności platform Kampus; narzędzi oferowanych przez Google czy MS Teams, aplikacji takich jak Kahoot, Mentimeter, etc.

  • Korzyści z łączenia różnych form synchronicznych i asynchronicznych w nauczaniu online.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://dobrepraktyki.ckc.uw.edu.pl/zglos-wystapienie/ do 25 kwietnia 2021.

Więcej informacji na stronie Forum Dobrych Praktyk.