19 kwietnia (piątek) w godzinach 8.00-14.00 będą prowadzone prace modernizacyjne na platformach Kampus 1 i Kampus 2, w związku z czym mogą nastąpić przerwy w dostępie do obu platform. Po zakończeniu prac technicznych obie platformy będą ponownie dostępne dla osób użytkujących.