Serdecznie zapraszamy na warsztat organizowany w ramach naszej Pracowni Archiwistyki Webu. Jego celem jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawowymi metodami archiwizacji zasobów WWW, ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji zasobów instytucjonalnych. Narzędzia i metody, które zostaną przedstawione podczas warsztatu, nie wymagają żadnych umiejętności programistycznych. Warsztat przeznaczony jest dla osób początkujących, które jednak sprawnie korzystają z komputera i internetu.

Do udziału w warsztacie szczególnie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki instytucji, do których skierowane zostało pismo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o konieczności zabezpieczania zasobów WWW dokumentujących wojnę w Ukrainie i polską pomoc dla uchodźców.

Program warsztatu:

  • Czym jest archiwistyka Webu? Krótkie wprowadzenie;
  • Dlaczego tak trudno archiwizować zasoby WWW?
  • Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych / instytucjonalnych archiwów Webu:

–> prezentacja narzędzi;

–> ćwiczenia praktyczne;

  • Archiwizacja mediów społecznościowych w instytucji: możliwości i ograniczenia.

 

Kiedy: 14 czerwca 2022 r., godz. 18:30-20:00

Gdzie: Warsztat odbędzie się online, z wykorzystaniem platformy ZOOM

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca pod adresem m.wilkowski@uw.edu.pl. W tytule maila należy wpisać “Warsztat”, a w treści swoje pełne imię i nazwisko oraz afiliację instytucjonalną.

UWAGA: Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, zapisy na warsztaty zostały zamknięte. Na stronie CKC będziemy informować o dodatkowych terminach warsztatów z podstaw archiwistyki Webu.

Uwagi: Nie przewidziano wydawania certyfikatów, ani zaświadczeń uczestnictwa.

Nagranie warsztatu zostało udostępnione na profilu CKC na YouTube.