Głosowanie w konkursie trwało do 31 grudnia 2021 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy plebiscytu mogli wybierać propozycję z listy kilkudziesięciu słów podanych przez organizatorów lub przesyłać własne pomysły za pomocą formularza na stronie sloworoku.uw.edu.pl, naszego autorstwa!

Głosami internatów, zwycięzcą zostało słowo „szczepienie”, przed „cnotą” i „zdalny”. Natomiast kapituła językoznawców wyróżniła słowo „granica”.

Więcej na temat popularnych w 2021 roku słów oraz ich etymologii można dowiedzieć się tu.