Dziś czuwamy nad sprawnym przebiegiem II etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową, który odbywa się zdalnie na naszej platformie e-learningowej. 

Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest “Kino a inne sztuki”. To już szósta edycja Olimpiady, którą CKC UW wspiera jako partner technologiczny, odpowiadając za przygotowanie testów w wersji elektronicznej, udostępnienie platformy e-learningowej oraz wspierając technicznie podczas trwania konkursu w formie on-line.

Celem Olimpiady jest popularyzacja kultury filmowej i różnych aspektów komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. To jedyna interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu, a także poszerzą wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Warto się postarać, bowiem na laureatów konkursu czekają m.in. indeksy na wyższe uczelnie i akredytacje festiwalowe. Uczestnikom życzymy powodzenia!