„Kolonie letnie” to wypoczynek dla dzieci i praca dla wychowawców, to także tytuł jednej z licznych publikacji Korczaka, w której dzieli się doświadczeniami zdobytymi podczas pracy opiekuna na wyjazdach wakacyjnych dla najuboższych dzieci. Można ją przejrzeć w przygotowanym przez nas cyfrowym repozytorium  Korczakowskim, które ostatnio zostało zasilone nowymi materiałami z Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum  Muzeum Warszawy.

Repozytorium gromadzi rozproszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka w jednym miejscu. Znajdują się tu zarówno dokumenty związane z życiem i działalnością pisarza, jego dorobek literacki, jak i prace naukowe i popularnonaukowe na temat jego biografii, aktywności i twórczości. Znajdziecie tam również fotografie, dokumenty, publikacje oraz obiekty muzealne przechowywane w bibliotekach, archiwach, muzeach i instytucjach pamięci w Polsce i USA.

Przygotowaliśmy je po polsku i po angielsku w ramach międzynarodowego projektu, którego liderem była Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego “Klio”, a partnerem Kanadyjskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak Association of Canada). Prace są kontynuowane w ramach konsorcjum „Repozytorium Janusza Korczaka”.

Zapraszamy do korzystania!