Dziś pierwsze spotkanie nowej Rady CKC UW,  która Zarządzeniem Rektora UW, została powołana na kadencję 2021-2024.

Do zadań Rady  należy m.in. opiniowanie rocznego planu działań jednostki oraz sprawozdań rocznych, ale także przedstawianie propozycji działań w zakresie rozwoju CKC UW.  Rada może również powoływać komisje w celu wykonania określonego zadania. 

Skład Rady na kadencję 2021-2024: 

  • prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce; 
  • dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz. – dziekan Wydziału Historii; 
  • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Wydział Prawa i Administracji; 
  • mgr Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych; 
  • prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Wydział Zarządzania; 
  • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki; 
  • dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia; 
  • dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, IBL PAN – Instytut Badań Literackich PAN; 
  • mgr  inż. Katarzyna Bujak – przedstawicielka doktorantów UW;
  • Michał Zinowczyk – przedstawiciel studentów.

Jesteśmy zaszczyceni i liczymy na owocną współpracę z Radą!