Mimo iż wracamy w mury uczelni, to wykładowcy/-czynie UW wciąż mogą wspomagać się ogólnouniwersytecką internetową platformą edukacyjną Kampus na potrzeby swoich zajęć w sali. 

Kampus służy bowiem nie tylko do osadzenia materiałów (np. jako repozytorium), ale jest również chętnie wykorzystywany do oceny postępów w nauce (np. poprzez samosprawdzające testy). Ponadto ułatwia komunikację w grupie (np. za pośrednictwem forum), umożliwia automatyczne ocenianie i zapewnia migrację ocen wprost do USOS-a.  

Przypominamy, że można zamówić kopię swoich e-zajęć z ubiegłego semestru i dostosować ją do bieżących potrzeb. 

Poniżej zamieszczamy przydatne linki do:

formularza zamówień przestrzeni na e-zajęcia 

informacji nt. platformy Kampus

Niezbędnika prowadzącego/-cej

Pomocą służy także nasz helpdesk: pomoc-ckc@uw.edu.pl.