W ostatnich miesiącach wspieraliśmy koordynowany przez dr Katarzynę Brzosko-Baratt zespół z Wydziału Pedagogicznego UW, który realizuje międzynarodowy projekt Lit4CLIL – czyli “Rozwijanie umiejętności językowych w kontekście CLIL”. Jego podstawowym celem jest rozwijanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas szkół podstawowych podczas nauki języka angielskiego. Opracowane w ramach projektu materiały mogą być wykorzystywane przede wszystkim przez nauczycieli/-li stosujących metodę CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), ale będą też pomocne wszystkim, którzy nauczają języka angielskiego jako języka obcego w szkołach podstawowych.

Zespół CKC UW odpowiedzialny był za przygotowanie strony projektu oraz zaprojektowanie i wdrożenie repozytorium materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 3-5) oraz osób kształcących nauczycieli. W serwisie zgromadzone są scenariusze lekcji oparte na wypracowanym schemacie, ćwiczenia dla uczniów/uczennic, materiały audiowizualne do wykorzystania podczas zajęć oraz komentarze nauczycieli/-ek i uczniów/uczennic dotyczące praktycznego wykorzystania udostępnionych zasobów. Repozytorium może być stale rozwijane – będą tam pojawiać się zarówno całkiem nowe zasoby, jak i różne formy adaptacji już istniejących materiałów. 

Dodatkowo uczestniczyliśmy w pracach nad towarzyszącym repozytorium kursem MOOC ‘Teaching English through the Literacy Approach’. Braliśmy udział w nagrywaniu anglojęzycznych komentarzy metodycznych towarzyszących lekcjom przeprowadzanym przez nauczycieli z trzech krajów: Hiszpanii, Słowenii i Polski. O zakończeniu prac nad kursem będziemy informować już niedługo, a tymczasem zapraszamy do odwiedzenia repozytorium  Lit4CLIL!

Lit4CLIL “Rozwijanie umiejętności językowych w kontekście CLIL” (‘Developing FL literacy in CLIL contexts’) to międzynarodowy (Hiszpania, Słowenia, Polska) projekt badawczy finansowany w ramach programu Erasmus + i realizowany przez Wydział Pedagogiczny UW we współpracy z University of Ljubljana i University of Alcala. Rozpoczął się 1 września 2018 r., a kończy 31 lipca 2021 r.